DHTIT, fituese e tre projekteve të programit “Interreg IPA South Adriatic 2021-2027”

DHTIT, fituese e tre projekteve të programit “Interreg IPA South Adriatic 2021-2027”

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë shpallet fituese e tre projekteve evropiane nga programi “Interreg IPA South Adriatic 2021-2027”, në kuadër të thirrjes “Kapitalizimi i projekteve në shkallë të vogël”.

Ky program, i cili bashkëfinancohet nga Bashkimi Evropian përmes Instrumentit të Para-Aderimit (IPA III), ka si objektiv të promovojë rritjen ekonomike dhe të intensifikojë bashkëpunimin në zonën e Adriatikut Jugor, duke zbatuar veprime të përbashkëta ndërmjet aktorëve institucionalë dhe jofitimprurës, me qëllim nxitjen e zhvillimit gjithëpërfshirës dhe të qëndrueshëm.

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë, si nxitëse në zhvillimin ekonomik të vendit përmes angazhimit dhe kontributit, vijon me politikat e saj për t’iu siguruar mbështetje sipërmarrjeve shqiptare.

Rezultatet e suksesshme të arritura prej thirrjes së parë të lançuar nga “Interreg IPA South Adriatic”, është një vlerësim për punën e DHTIT në projektet e mëparshme, si dhe tregues besimi për të përmbushur me rigorozitet të gjitha objektivat e projekteve “Engagement”, “DI.ESSE.E” dhe “DEHUS”.

Share this post