Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë në Panairin e Përgjithshëm në Elbasan; Prezantohet Projekti BIOECO – R.D.I

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë  Tiranë në Panairin e Përgjithshëm në Elbasan; Prezantohet Projekti BIOECO – R.D.I

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë në Panairin e Përgjithshëm në Elbasan; Prezantohet Projekti BIOECO – R.D.I

Në datat  13-14 Mars 2019, në Elbasan, në ambientet e Pallatit të Sportit u zhvillua Eventi i Propagandimit të projektit “BIO-ekonomia me bazë kërkimin shkencor dhe inovacionin” i organizuar nga Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë (DHTIT). Eventi i tillë i përnhapjes iu bashkua me një stendë të dedikuar Panairit të Përgjithshëm, që u organizua në mes datave  12 dhe 14 Mars 2019 nga Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Elbasan. DHTIT zgjodhi këtë panair pasi përbën një pikëtakimi për përfaqësuesit e kompanive të mirënjohura private, institucionet arsimore, organet publike dhe publikun e gjërë.

Projekti BIOECO-RDI financohet nga programi i bashkëpunimit territorial Adrion, ku përfshihen 7 partnerë nga 6 vende evropiane: Sviluppumbria dhe Confindustria Umbria (Itali), Instituti Kombëtar i Kimisë (Slloveni), Instituti i Kërkimeve Ruder Boskovic (Kroaci), Rajoni i Maqedonisë Perëndimore (Greqi), Agjencia për Zhvillim Rajonal “Alma Mons” e Vojvodinës (Serbi) dhe Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë (Shqipëri).

Duke pasur parasysh rëndësinë e këtij projekti, eventi i propagandimit kishte si qëllim informimin dhe ndërgjegjësimin rreth projektit, prezantimin e rezultateve dhe ecurisë së deritanishme të projektit dhe arritjen e vizibilitetit përballë audiencës së gjerë.      

Në këtë event, morën pjesë grupi i punës së projektit nga Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë.  U prezantuan dhe promovuan në mënyrë të dedikuar tek të gjithë vizitorët e stendës qëllimet e projektit, objektivat, outputet dhe rezultatet e pritshme,. Ndër vizitorët e stendës ishin dhe Kryetari i Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë Elbasan z. Veli Kazazi dhe Sekretari i Përgjithshëm z. Edmond Popa me të cilët u shkëmbyen mendime dhe ide për bashkëpunim të mundshëm në kuadër projekti.

Gjatë eventit u kontaktuan gjithashtu stendë më stendë edhe kompanitë ekspozuese. Vlen të theksohet se të gjithë e pëlqyen shumë idenë e projektit dhe u tregua interes për të marrë pjesë në aktivitetet që do të zhvillohen në kuadër projekti në të ardhmen. Për të lehtësuar prezantimin u përdorën të gjitha materialet e realizuara të komunikimit  të tilla si postera, roll-up, fletushka, dosje, fletëprezantimi të projektit etj. Në mbyllje mund të thuhet se ky event ishte një mundësi e mirë për propagandimin e projektit tek një numër i madh njerëzish.

Për më shumë informacion rreth projektit mund të vizitoni:

dhe/ose kontaktoni  Menaxheren e Projektit:  znj. Elida Boshnjaku

Email: elida_boshnjaku@cci.al   

Tel: +355 (0) 45 800 936

Foto Galeri:

Share this post