DEKLARATA E PERBASHKET 2 Prill 2020

DEKLARATA E PERBASHKET 2 Prill 2020

Krerët e ICC1) dhe OBT bëjnë thirrje për veprim më të madh mbi tregtinë për të siguruar një përgjigje efektive ndaj pandemisë COVID-19 dhe shpallin tryezën e rrumbullakët virtuale të biznesit për të ofruar këshilla konkrete për qeveritë.

Ne jemi të trishtuar thellësisht nga vuajtjet dhe humbja e jetës që pandemia COVID-19 po shkakton në të gjithë botën. Kjo krizë shëndetësore po bëhet gjithashtu një krizë sociale dhe ekonomike, dhe ne mbështesim përpjekjet e qeverive për të zbutur efektet e pandemisë në punë dhe rritje, dhe hedhim themelet për një shërim të fortë dhe gjithëpërfshirës.


Drejtuesit e G20 e kanë kuptuar qartë nevojën që bashkësia ndërkombëtare të rritë bashkëpunimin global në përgjigje të kësaj krize. Komuniteti i biznesit është  dhe do të vazhdojë të jetë  partner i rëndësishëm në këtë përgjigje. Rregullat e tregtisë kanë një rol vendimtar si në reagimin shëndetësor ashtu edhe në atë ekonomik ndaj krizës.

Ne mirëpresim miratimin e G20 për këtë pikëpamje, përfshirë pohimin e tyre se çdo masë tregtare lidhur me pandeminë duhet të jetë “në shënjestër, proporcionale, transparente dhe e përkohshme”. Ne gjithashtu nënvizojmë rëndësinë e asaj që  “duke punuar në mënyrë aktive për të siguruar qarkullimin e furnizimeve vitalemjekësore, produkteve kritike bujqësore dhe mallrave dhe shërbimeve të tjera përtej kufijve”, si dhe angazhimin më të gjerë të G20 për “minimizimin e ndërprerjeve të tregtisë dhe zinxhirëve global të furnizimit”.


Ne e ndajmë thellë shqetësimin e G20 për ndikimin e pandemisë në vendet më të prekshme, përfshirë vendet në zhvillim dhe ato më pak të zhvilluara, dhe për punëtorët dhe bizneset, përfshirë ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme (SME). Ne jemi të shqetësuar për ndërprerjet e rënda në zinxhirët e vlerës në shumë sektorë – me pasoja të mëdha për punësimin dhe furnizimin e mallrave, veçanërisht furnizimet thelbësore mjekësore dhe ushqimore. Udhëheqja e guximshme dhe urgjente kërkohet për të mbajtur lëvizjen e tregtisë dhe për të siguruar punë. Tani është koha për masa konkrete për t’iu përgjigjur dimensioneve ekonomike të pandemive.


Ne e ndajmë vëmendjen më të madhe për G20 për dhënien e përdorimit të pandemisë në vendet e mëparshme të prekshme, përhapjen e qytetarëve dhe atyre më pak për të prezantuar, dhe për ofruesit dhe bizneset, ofrimin e mikro, të vogla dhe të mesme (MSME). Ne informacione për të interesuar për interprerjet e vëmendjes në zinxhirët e fundit në shumë sektorë – me pasoja për të ofruar për punë dhe ofrimin e mallrave, ofron falas për mjekimin dhe ushqimin. Udhëheqja e guximshme dhe urgjente kërkohet për të lejuar e tregtisë dhe për të punuar punë. Tani është koha për masa konkrete për të dhënë më shumë dimensione ekonomike të pandemive.

Me qëllim të ofrimit të rekomandimeve shtesë konkrete të biznesit për qeveritë, ICC do të punojë me partnerët e saj, të mbështetur nga OBT, për të pritur një tryezë të jashtëzakonshme virtuale të biznesit. Kjo seancë virtuale do të ofrojë rekomandime konstruktive për qeveritë mbi masat e politikës tregtare që mund të vendosen me shpejtësi për të shpejtuar reagimin ndaj pandemisë COVID-19 në afatin e menjëhershëm dhe afatmesëm.

  1. Dhoma Ndërkombëtare e Tregtisë është përfaqësuesi institucional i mbi 45 milion bizneseve. Rekomandimet e ICC për politikën tregtare dhe rindërtimin pas pandemisë u janë dërguar qeverive dhe agjencive ndërkombëtare në një letër të 28 Marsit,e gjeni të disponueshme nëwww.wto.org

Share this post