Crros-Regional B2B & Matchmaking Event

Crros-Regional B2B & Matchmaking Event

Crros-Regional B2B & Matchmaking Event

Crros-Regional B2B & Matchmaking Event

?????????/ 22-23 ????? ???? ???????? ?????

Dhoma e Tregtise dhe Industrisë Tiranë) në cilësinë e bashkëorganizatorit, ju fton të bëheni pjesë e eventit ??????????????????????????, datë 22-23 Prill, Prishtinë.

Ky event synon të mbledh bashkë sipërmarrje të sektorit ICT nga vendet e Ballkanit Perëndimor si Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi dhe Serbia duke ofruar mundësi për takime ndërmjetësimi #matchmaking dhe takime B2B ndërmjet pjesëmarrësve.

EEN-Albania fton të gjitha sipërmarrjet që operojnë në sektorin TIK ICT të jenë pjesë e eventit dhe takimeve #B2B që do të zhvillohen me qëllim krijimin e bashkëpunimeve, si edhe nxitjen e partneriteteve dhe inovacionit.

Për më shumë informacion mbi eventin dhe për regjistrim klikoni linkun https://prishtina-match4ict-industry.b2match.io/

Për asistencë mbi mënyrën se si të bëheni pjesë kontaktoni në adresën e emailit aris_tasho@cci.al

Afati i fundit për regjistrim është data 18 Prill 2021.

Share this post