CLUSTER EVENT ECONAUTINET I CCI TIRANE

CLUSTER EVENT ECONAUTINET I CCI TIRANE

CLUSTER EVENT ECONAUTINET I CCI TIRANE

Organizimi i aktivitetit së Clusterit te projektit Econautinet në Vlorë, më 25 prill 2019, në bashkëpunim me Agjencinë AULEDA, për zhvillim lokal të Vlorës dhe Universitetin e Vlorës “Ismail Qemali, pranë detit Ion, me titull” Forcimi i pronësisë intelektuale dhe proçeseve të transferimit të teknologjisë në sektorët e lëvizjes së gjelbër për prezantimin dhe shpërndarjen e projektit ECO-NautiNET për partneret lokale dhe rajonale nga NVM-të, Organet Rajonale dhe Universitetet kërkimore shkencore, për promovimin dhe caktimin e të gjitha projekteve të lidhura me Blue Growth, Blue Ekonomi dhe përfshirjen dhe pjesëmarrjen e folësve të fushes në Sektorin Nautical dhe Blue Economy me qëllim informimin, sensibilizimin dhe motivimin e të gjithë aktorëve te duhur të Sektorit Nautical dhe Blue economy, drejt rrjetëzimit dhe thellimit të ekonomisë së kaltër.Në këtë kuadër,  grupimeve te pranishme, ju prezantua nga CCI Tiranë, siç është parashikuar në AF,  promovimi dhe perhapja e projektit EcoNautiNET dhe specifikisht për sa i përket Sektorit Nautical në Shqipëri,  si të përfshihen NMV në platformën e re të projektit Adrion Econautinet.

Share this post