Cili shtet nga rajoni i CEFTA-s ka rregullat më të mira ligjore për zhvillimin e e-biznesit

Cili shtet nga rajoni i CEFTA-s ka rregullat më të mira ligjore për zhvillimin e e-biznesit

Cili shtet nga rajoni i CEFTA-s ka rregullat më të mira ligjore për zhvillimin e e-biznesit

“Në modulin e të dhënave e-commerce në web platformën www.ecommerce4all.eu , përmes grafikëve interaktiv, ka të dhëna statistikore se cili shtet nga rajoni i CEFTA-s ka rregulloret më të mira ligjore për zhvillimin e e-biznesit.

Në vitin 2020, Banka Botërore analizoi të dhënat nga gjithsej 190 ekonomi përmes Lehtësisë së të bërit biznes. Lehtësia e të bërit biznes mat rregulloret e biznesit, pra mbulon më shumë se 10-të aspekte: kohën e nevojshme për fillimin e një biznesi, taksat, tregtimin ndërkufitar, zbatimin e kontratave, marrjen e kredisë, etj., dhe bazohet në një lexim të detajuar të vendit. ligjet, rregulloret dhe kërkesat administrative, si dhe zbatimin e tyre në praktikë.

Maqedonia Veriore është në vendin e 17-të, duke e bërë këtë treg më të renditurin për të bërë biznes në CEFTA.
Renditja e tregjeve të tjera të CEFTA-s është në dispozicion në www.ecommerce4all.eu

Share this post