Çfarë do të përmbajë platforma e re rajonale e “ecommerce4all.eu”?

Çfarë do të përmbajë platforma e re rajonale e e-commerce ‘ecommerce4all.eu?

Çfarë do të përmbajë platforma e re rajonale e “ecommerce4all.eu”?

E ndarë në 5 module, platforma pa pagesë do të përmbajë informacione dhe të dhëna të dobishme për zhvillimin më të mirë dhe më të shpejtë të e-commerce ndërmjet tregjeve të Maqedonisë Veriore, Serbisë, Bosnjë dhe Hercegovinës, Shqipërisë, Kosovës, Malit të Zi dhe Moldavisë.

Informacioni do të shfaqet në formën e:

 

✅ Dokumenteve që lidhen me legjislacionin në rajonin e CEFTA-s në gjuhën lokale dhe angleze

✅ Udhëzues, manuale dhe dokumente për e-commerce

✅ Informacion për pagesat elektronike dhe transportin

✅ Video me histori suksesi

✅ Grafikë interaktive

 

? Ecommerce4all.eu së shpejti do të jetë në dispozicion për e-tregtarët në rajonin e CEFTA-s”

 

Share this post