Trajnime

Menaxhimi i Burimeve Njerezore

Kurs  6 mujor  (Shtator 2019-Shkurt 2020) Seminare/ trajnim në punë një herë në muaj, e premtja e trete e cdo muaji, ora 09.00-17.00 Dhoma e Tregetise dhe Industrise Tiranë OBJEKTIVAT  DHE CFARË DO TRAJNOHET? Moduli “Menaxhimi i Burimeve Njerëzore - Tema të lidhura me efektivitetin dhe njerezit...

Change Management for Change Agents

24-25 September 2019 David Turner, Lincoln Center 09:30-13:30 Description: Business success requires that all employees adapt to frequent changes, new competitors, new technologies, government regulations, new employees, and more. This program is designed for the employees who regularly implement change initiatives who are called “Change...

SUKSESI NE SHITJE

Data: 27 Shtator Orari: 10:00- 16:00 OBJEKTIVI Që nga fillimi kemi dëshiruar që të sjellim një frymë të re dhe një mënyrë të re të të menduarit të bazuar në vlera të kompanisë tuaj. Shitja është aftësia të cilën e përdorim gjatë gjithë jetës si në komunikim...

SHËRBIMI NDAJ KLIENTIT

Data: 2-3 Tetor 2019 Orari: 09:30-13:30 Pakush që pyetet se si mund të mbajmë klientë më të kënaqur nuk përgjigjet me ‘shërbim më të mirë’, por realiteti është se në shumë kompani në Shqipëri shërbimi i klientit është thjesht një numër telefoni nga ku bëhet edhe...

Rekrutimi e seleksionimi i punonjësve

Data: 18 Tetor  2019 Ora: 09:00-17:00 Objektivat  dhe cfarë do trajnohet? Moduli “REKRUTIMI si pjesë strategjike e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore “- Tema të lidhura me efektivitetin dhe njerezit në biznes “është nje 12-orësh interaktivitet grupi ne forma pune të leksionit alternativ, konsultës së drejtpërdrejtë personale, (vete)testimit online...

Marketingu Dixhital

Data: 8-9 Tetor 2019 Orari: 09:30-13:30 Marketingu Dixhital eshte programi me i vleresuar qe CCIT ofron per sipermarrjen. Nisur nga nevojat e komunitetit te biznesit, sugjerimet dhe kerkesat e pjesemarresve te ketij programi kete here ky trajnim trajton si fillim procesin e dixhitalizimit qe eshte duke ndodhur...

Shitjet Garanci Nëpërmjet Ekipit

Data: 12-13 Nëntor 2019 Ora : 09:30-13:30 Çdokush që ka menaxhuar shitjet për një farë kohe mund të pranojë që ‘aftësia e shitsave varet shumë nga efektiviteti i linjës së parë të menaxherëve’. Megjithatë, kompanitë nuk zotërojnë një program të mirëfilltë se si të krijojnë apo zhvillojnë...

Përfitimet dhe implikimet nga auditimi i SME-ve

Datat: 17-18 Shtator 2019 Ora: 09:30-13:30 OBJEKTIVI 1. Të evidentohet se si auditimi i brendshëm mund të rrisë efikasitetin e brendshëm dhe të jashtëm të SME-ve; 2. Të përcaktohet se si ndikon auditimi i jashtëm në rritjen e përputhshmërinë financiare dhe ligjore të...