Trajnim Rregjimet Doganore dhe Deklarimi i Mallrave në Doganë

I nderuar Sipërmarrës! Dhoma e Tregtisë & Industrise Tiranë në bashkëpunim me DPD (Drejtorine e Përgjithshme të Doganave), organizon trajnimin me temë” Rregjimet Doganore dhe Deklarimi i Mallrave në Doganë Datë: 18-19 Janar Ora 16:00-19:00 Ky trajnim vjen si rezultat i bashkepunimit që Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë e Tiranës (DHTIT) ka me Drejtorinë e…

Trajnim Zbatimi dhe Auditimi i brendshëm i Sistemeve të Menaxhimit të Cilësisë ISO 9001:2015

I nderuar Sipërmarrës, Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë, Tiranë organizon Trajnimin   Zbatimi dhe auditimi i brendshëm i Sistemeve të Menaxhimit të Cilësisë – ISO 9001:2015   Me Partnerë lokale dhe ndërkombëtarë të certifikuar nga IRCA dhe akredituar nga IIRSM Ky Trajnim është i përshtatur sipas formatit ndërkombëtar të trajnimit mbi QMS.   QËLLIMI I…

Trajnim në fushën e Marketingut Digital / Prof.Dr. Daniele Rutigliano

I nderuar Sipërmarrës, Dhoma e Tregtisë & Industrisë Tiranë në bashkëpunim me shoqërine Italiane (Balcando) organizon në datat 17-18 nëntor 2021 trajnimin “Marketingu Digital & Eksporti nëpërmjet Digitalizimit” me lektorin e mirënjohur Italian Daniele Rutigliano / Prof.Dr/ i cili vjen eskluzivisht për të sjellë eksperiencën e tij të gjerë profesionale në këtë fushë.   LEKTOR…

Ftese per pjesemarrje ne trajnimin “RREGULLAT E REJA TRANZITORE TE DOGANAVE PER BIZNESIN”

I nderuar  Sipërmarrës! Dhoma e Tregtisë & Industrise Tiranë ne bashkëpunim me DPD (Drejtorine e Pergjithshme te Doganave), organizon trajnimin me teme” RREGULLAT E REJA TRANZITORE TE DOGANAVE PER BIZNESIN”. Datë:  21-22 Tetor Ora 16:00-19:00   Sipërmarrësit do  te njihen me: – kodin doganor, origjinen e mallrave – rregullat e reja tranzitore te Konventës Rajonale Pan-Euro-Mesdhetare te origjinës preferenciale; – marrëveshjen e partneritetit dhe…

Trajnim “Tatimi mbi Vlerën e Shtuar në Republikën e Shqipërisë TVSH”, 19-20 Tetor

Objektivi ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Zbatimin e Ligjit mbi TVSH ne kuadrin e Fiskalizimit. Lidhja e tyre e drejteperdrejte e Fiskalizimit dhe TVSH.. Zbatimi në praktikë i lidhur me problematikat që hasin më shpesh bizneset në aktivitetin e tyre.   Përshkrimi i Programit Programi do të mbështetet në ligjin nr. 92/2014, date 24.07.2014 per Tatimin mbi Vleren e Shtuar…

Trajnim “Për faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit”, 14-15 Shtator

Objektivi Zbatimi i fiskalizimit (mënyrës së faturimit ) në veprimtaritë ekonomike të ushtruara në Republikën e Shqipërisë, konkretizuar me shembuj konkretë. Përshkrimi i Programit   Ky program trajnimi përmban informacion të detajuar në lidhje me procesin e Fiskalizimit, hapat dhe procedurën që duhet të ndjekin tatimpaguesit të cilët kanë detyrim lëshimin e Faturës. Do të…

Trajnim mbi Procesin e Fiskalizimit

Nisur nga kerkesat e bizneseve ,  mbi Ndryshimet e Fundit Legjislative,  Dhoma e Tregtise dhe Industrise, Tirane do te vazhdoje organizimin e Trajnimit te Fiskalizimit   Trajnim mbi Procesin e Fiskalizimit  “Per faturen dhe sistemin e monitorimit te qarkullimit”  Data: 29 Korrik Ky trajnim bazohet në ligjin Nr. 87/2019 “Për faturën dhe sistemin e monitorimit…

Trajnim mbi Ligjin e Ri TVSh & Tatim mbi te ardhurat personale

Trajnim me Eksperte te Ekonomise ne Procesin e Fiskalizimit Ligjin e Ri Tvsh & Tatim mbi te ardhurat Ora 16:00-19:00 Dhoma e Tregtise dhe Industrise, Tirane , pas Perfundimit te Trajnimit me sukses mbi “Procesin e Fiskalizimit”,  do te vazhdoje organizimin e Trajnimeve mbi: Ligjin e ri te TVSh te ndryshuar dhe Tatim Fitim /  23-24 Qershor…