Trajnime

Trajnim me Eksperte te Ekonomise per TVSh dhe Fiskalizimin

Dhoma e Tregtise dhe Industrise Tirane do të vijoje me organizimin e Trajnimeve duke u rikthyer me: Tatimi mbi Vlerën e Shtuar në Republikën e Shqipërisë Fiskalizimi. Fatura dhe Sistemi i Monitorimit të Qarkullimit. 13-14 Korrik 16:00-19:00 Objekti i trajnimit   Në trajnim do të trajtohen temat...

Public event në kuadër të projektit Econautinet Plus si pjesë e programit Interregeg V-B Adriatic-Ionnian Adrion Programme 2014-2020

Në kuadër të programit INTERREG V-B Adriatic-Ionian ADRION, Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë e Tiranës organizoi në datën 16.06.2022 në ambjentet e Hotel Regina Garden, Vlorë një workshop informues me grupet e interesit për projektin “ECO-NautiNET Plus” “Network’s support for...

Trajnim Planifikimi Strategjik Financiar

Planifikimi Strategjik Financiar Lektor : Arlind Rama 20-21 Qershor   1. Objektivi Objektivi i këtij programi trajnimi është trajtimi i koncepteve dhe parimeve të financave korporative në mënyrë interaktive. Shembuj diskutimi do të jenë pjesë e programit për të nxitur angazhimin aktiv të pjesëmarrësve në...

Stakeholders Event në kuadër të projektit Econautinet Plus si pjesë e programit Interregeg V-B Adriatic-Ionnian Adrion Programme 2014-2020

Në kuadër të programit INTERREG V-B Adriatic-Ionian ADRION, Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë e Tiranës organizoi në datën 02.06.2022 në ambjentet e Hotel Blu Fafa, Golem Durrës një seminar informues me grupet e interesit për projektin “ECO-NautiNET Plus” “Network’s support...

Trajnim – Kodi i punes

KODI I PUNES Lektor: Ledio Milkani 2-3 Qershor   QËLLIMI I PROGRAMIT TE TRAJNIMIT Pjesëmarrësit të jenë të aftë që në përfundim të trajnimit të kuptojnë dhe perdorin ne punen e tyre: Ndërtimin e legjislacionit të punës, pjeset perberese te tij, te drejtat dhe detyrimet...

Trajnim per Sigurine Kibernetike me Eksperte Nderkombetare

I nderuar biznesmen Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë, Tirane organizon Trajnimin   Trajnim për Sigurinë Kibernetike Ekspertë Ndërkombëtarë Lektor: Davide Giribaldi 20 MAj   QËLLIMI I PROGRAMIT TE TRAJNIMIT Ka synim te sjellë Praktikat më të mira italiane dhe ndërkombëtare në sigurinë Kibernetike Ka synim të garantojë sigurinë kibernetike, nëpërmjet...