Interreg Ipa CBC Itali-Shqipëri-Mali i Zi

BRE, projekti që lidh bizneset në një platformë të vetme, por edhe ju vjen në ndihmë shtetasve të huaj se si mund të regjistrojnë/operojnë një biznes në Shqipëri

Në kohën e COVID-19, një ndër projektet më të suksesshme u cilësua  BRE, një akronim për “Fuqizimin e Regjistrit të Biznesit”, një partneritet midis Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë Tiranë, Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, Dhomës së Tregtisë së Barit,...

Finalizohet projekti BRE, i konsideruar “BEST PRACTICE”

Ky projekt është bashkëfinancuar nga Bashkimi Evropian, sipas Instrumentit të Asistencës së vendeve para-Aderimit (IPA II) Prioriteti i programit Forcimi i bashkëpunimit dhe konkurencës së bizneseve të vogla e të mesme mes shteteve. Partneriteti Partnerët e ketij projekti Dhoma e Tregtise dhe Industrise Tirane; Ministria...

Thirrje Interesi për Ekspertizën e jashtme në ndihmë të realizimit të projektit për realizimin e projektit “BRE” – (code.no. 230) financuar nga “Cooperation Programme Interreg IPA II CBC, ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO, 2014-2020″

Referenca e Projektit:  Interreg IPA CBC Italy – Albania – Montenegro 2014-2020 “BRE” / 1st call for standard project /code. 230/ Order No. 11 Prot., date 09-04-2018  Ne kuader te partneritetit ne projektin “BRE”, financuar nga “Cooperation Programme Interreg IPA II CBC, ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO,...