Interreg Ipa CBC Itali-Shqipëri-Mali i Zi

ENGAGEMENT

Emri i projektit: MBËSHTETJE PËR ANGAZHIMIN E BIZNESIT DHE EDUKIMIT TË NVM-VE ITALI-SHQIPËRI-MALI I ZI NË NJË PERSPEKTIVË NDËRKUFITARE Akronimi i projektit: ENGAGEMENT Kohëzgjatja: 12 Muaj  (01.02.2024-28.02.2025) Arsyeja e programit: Prioriteti i Programit: PA 1 - Një zonë më e zgjuar e programit të Adriatikut Jugor, duke...

Ftesë për pjesëmarrje në workshopin: “BRE, një platformë që shërben si mjet për analizën e të dhënave”

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë do të zhvillojë më 28 mars 2023 workshopin me temë “BRE Plus, një mundësi për analizën e të dhënave: strategjitë, mjetet dhe modalitetet operative për analizën e sipërmarrjeve shqiptare.” Ndaj, kemi kënaqësinë t’ju ftojmë në...