Erasmus +

ADDUPT

Emri i projektit: Adresimi i mospërputhjes së aftësive në sektorin e gjelbër përmes Përmirësimit të aftësive Digjitale të Arsimit & Formimit Profesional Partnerët: Qendra e Lartë e Trajnimit EUROPA-SUR SA (Spanjë) Qendra Shqiptare për Kujdesin dhe Trajnimin Arsimor (ACT Center)....

Eventi final hibrid USIA THE FUTURE, USIA THE PRESENT organizuar nga Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë & Kolegji Profesional i Tiranës.

USIA - projektuar për të adresuar sfidat e forcimit të bashkëpunimit midis universitetit dhe shoqërisë në Shqipëri. Prof. Assoc Nevila Xhindi, Menaxhere e Projektit të USIA detajoi “udhëtimin” e USIA, përmes Paketave të saj të Punës. Një pikëpamje e përgjithshme që...

USIA-Beograd 27 Qershor-1Korrik

Në datat 27 Qershor-1 Korrik 2022, u zhvillua në Beograd Serbi, seminari në kuadër të projektit USIA (“University to Society Innomediaries in Albania: Co-Production of knowledge and research that matters”), financuar nga programi Erasmus+ për ngritjen e kapaciteteve për arsimin...