BALKANMED

National Communication Event, SCOPE Project

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë dhe Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, partnerë të projektit SCOPE, financuar nga programi INTERREG Balkan-Med, organizuan më 27 shtator 2021 Eventin Kombetar te Komunikimit te projektit. Fokusi i këtij projekti është të krijojë lehtësira për...

Thirrje interesi për ekspertizën e jashtme për suport në organizimin e eventit të komunikimit në Tiranë, projekti “SCOPE”

Ne kuader te partneritetit ne projektin “SCOPE”, - “Shërbime të përbashkëta të transportit të mallrave duke lidhur transportuesin dhe operacionet e transportit,  financuar nga “PROGRAMI I BASHKEPUNIMIT TRANSNACIONAL “INTERREG V-B BALKAN- MESDHE 2014-2020",  Dhe me kod 2381, Dhoma e Tregtise...

Takimi i 3-të i projektit SCOPE

Më 31 mars 2021, projekti Interreg BALKAN-MED "SCOPE" organizoi takimin e tretë të projektit virtualisht. Konsorciumi përbëhet nga 8 anëtarë nga Shqipëria, Bullgaria dhe Greqia. Pjesëmarrësit në këtë takim për çdo organizatë:   N/N Emri Organizata Shteti Email 1 Afroditi Anagnostopoulou CERTH / HIT Greece a.anagnostopoulou@certh.gr 2 Ioanna Pappa ipappa@certh.gr 3 Attila Akac akac.attila@certh.gr 4 Nastjana Dedo CCIT Albania nastjana_dedo@cci.al 5 Stefan Kostadinov BCCI Bulgaria projects2@bcci.bg 6 Natalia Dicheva 7 Iliya...

Thirrje interesi, projekti SCOPE

DHOMA E TREGTISE DHE INDUSTRISE TIRANE   Lenda: “Ekspertizë e jashtme e caktuar për të ndërmarrë aktivitetet e testimit pilot me aktorët e industrisë dhe analizën e tregut në Shqipëri” Referenca e Projektit: INTERREG Balkan-Mediterranean 2014-2020 “SCOPE” - CODE No. 2381/ Order Prot. No. 21,...

Thirrje interesi, projekti SCOPE

DHOMA E TREGTISE DHE INDUSTRISE  TIRANE   Lenda: “Ekspertizë e Jashtme për të kontaktuar palët e interesuara lokale të industrisë së transportit për të fituar reagimet e tyre dhe njohuri të dobishme në lidhje me platformën e propozuar dhe aktivitetet e tjera...