Sipërmarrja në drejtim të kolapsit!!!! Kurajo për të vepruar sa jemi në kohë????

                                                                                                   Tiranë, 03.04.2020 Drejtuar:        Shkëlqesisë së Tij Zotit Edi Rama                         Kryeministër i Republikës së Shqipërisë Zonjës Anila Denaj Ministër i Financave dhe Ekonomisë në Republikën e Shqipërisë Zotit Arben Ahmetaj Ministër i Shtetit për Rindërtimin Zotit Eduard Shalsi Ministër i Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes           Nga:                Përfaqësitë e sipërmarrjes private në Republikën…

DEKLARATA E PERBASHKET 2 Prill 2020

Krerët e ICC1) dhe OBT bëjnë thirrje për veprim më të madh mbi tregtinë për të siguruar një përgjigje efektive ndaj pandemisë COVID-19 dhe shpallin tryezën e rrumbullakët virtuale të biznesit për të ofruar këshilla konkrete për qeveritë. Ne jemi të trishtuar thellësisht nga vuajtjet dhe humbja e jetës që pandemia COVID-19 po shkakton në…

Tirana Economic Forum II

Sot në kryeqytet u zhvillua Forumi Ekonomik i Tiranës, ku u diskutuan çështje të rëndësishme të ekonomisë jo vetëm në Shqipëri. Të pranishëm në këtë forum ishin liderë të kompanive më të mëdha të rajonit, si dhe përfaqësues të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë, por edhe të bankave në mbarë rajonin e Ballkanit Perëndimor Në…

Objektivat e DHTIT për Vitin 2020

Vlerat e realizimit të këtyre objektivave bazohen në :                              Integritet, Profesionalizëm dhe Transparencë 1.    Ndërmarrja e aksioneve konkrete që mbështesin nxitjen e një ekonomie konkurruese ne tregun rajonal. Prioritetet: Ø  Ndermarrja e aksioneve qe promovojne zhvillimin e një biznesi konkurrues dhe të gjelbër. Ø  Promovimi i bizneseve që janë të angazhuar në veprimtari prodhuese  dhe qe respektojne normat…

Greetings from Mr. Nikolin Jaka

On behalf of Chamber of Commerce and Industry of Tirana I’m pleased to send to our partners and collaborators our warmest thoughts and best wishes for a wonderful Christmas and a Happy New Year! We hope to continue these partnerships and collaborations in 2020 and beyond. Nikolin JAKA

Pjesëmarrja e Z. Jaka në “Konferencën e Nivelit të Lartë për reformimin e Inspektimeve në Ballkanin Perëndimor sipas Standardeve të BE-së”

Kryetari i Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë Tiranë, z. Nikolin Jaka, mori pjesë në Konferencën Ballkanike të Nivelit të Lartë me temë “Reformimi i inspektimeve në Ballkanin Perëndimorë sipas standardeve të BE-së”, organizuar nga Inspektorati Qendror. Në këtë Konferencë u prezantuan masat për reformimin e Inspektoratit shtetëror, ngritjen e kapaciteteve profesionale me qëllim uljen e…

WIFI – Austria

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë (CCI Tirana), në bashkëpunim me Dhomën Austriake të Tregtisë (WIFI INTERNATIONAL), vijon organizimin e Projekteve “WIFI” –AUSTRIA, në Menaxhimin e Sipermarrjes.  Ftesë për bashkëpunim me Bizneset Austriake & Trajnime në Menaxhim Biznesi *  WIFI-AUSTRIA ka si qëllim trajnimin e sipërmarësve shqiptar duke i krijuar , jo vetëm ngritjen profesionale…