BRE, një kënd informacioni pranë DHTIT për të qenë pjesë e platformës

BRE, një kënd informacioni pranë DHTIT për të qenë pjesë e platformës

BRE, një kënd informacioni pranë DHTIT për të qenë pjesë e platformës

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë në kuadër të projektit BRE (Forcimi i Regjistrave të Bizneseve) në kuadër të Programit të Bashkëpunimit Ndërkufitar Itali – Shqipëri – Mal i Zi, financuar nga Bashkimi Evropian ka caktuar një kënd informacioni pranë zyrave të këtij institucioni.
Sektorët e synuar në këtë projekt janë: bujqësia, turizmi, industria e modës dhe TIK -u, por edhe të gjitha NVM -të dhe start up-et. Një nga detyrat e projektit është të sigurojë informacion bazë mbi Platformën që do të zhvillohet për kompanitë nga Mali i Zi, Shqipëria dhe Italia (rajoni i Pulës) përmes INFO POINT, si dhe të sigurojë mbështetje këshilluese për zhvillimin e ndërmarrësisë, shitjet, ndërkombëtarizimin, marketingun dhe logjistike.

Duke vizituar INFO POINT pranë DhTIT, bizneset na mundësuan një pasqyrë të qartë të nevojave të tyre, falë të cilave ne ishim ne gjendje t’ju ofronim mbështetjen e duhur.

Për 1 vit me radhë zyra e Info Point pranë DHTIT u vu në dispozicion të të gjithë bizneseve që shprehen vullnetin e tyre dhe dëshirën për t’u bërë pjesë e platformës BRE dhe për të përfituar nga mundësitë që regjistrimi afron në këtë platformë.

Share this post