BRE II nd round table

BRE II nd round table

BRE II nd round table

Në kuadër të Projektit BRE- Business Register Empowerment,

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë në cilësinë e Lead Partner, organizoi sot më datë 27 qershor 2019 në Tiranë tryezën e diskutimit me temë “Fuqizimi i Regjistrave të Biznesit”.

Takimi u zhvillua me pjesëmarrjen e sipërmarrjeve të vogla  dhe të mesme shqiptare që ushtrojnë aktivitetin e tyre  në katër sektorë ekonomikë prioritarë: turizëm, teknologjia e informacionit dhe e komunikimit,  agroushqimor dhe fashion.

Pjesëmarrësit  u njohën me rëndësinë e nismës për krijimin e platformës ndërkufitare ndërmjet sipërmarrjeve dhe shkrirjen e regjistrave të biznesit ndërmjet Dhomës së Tregtisë së Bari-t, Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë Tiranë, Dhomës Ekonomike të Malit të Zi.

U prezantuan edhe me strukturën fillestare të kësaj platforme, në ndërtim e sipër, e cila u shtrua për diskutim duke mirëpritur vlerësimet,  sygjerimet, vërejtjet e pjesëmarrësve, ekspertëve dhe përfaqësuesve të shoqatave të kategorive të ndryshme të biznesit pjesëmarrës në takim.

Projekti mbështetet nga Programi interreg IPA CBC Itali-Shqipëri-Mali i Zi dhe financohet nga fondi IPA II.

Me partnerë DHomën e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë, Dhoma e Tregtisë dhe Artizanatit Bari, Dhoma Ekonomike e Malit Të Zi, Mininstria e Financave dhe Ekonomisë (Shqipëri) dhe Tehnopolis (Mali Zi).

Share this post