Bled Water Festival’s call for innovations in the field of water – application deadline 31 May 2021

Bled Water Festival’s call for innovations in the field of water – application deadline 31 May 2021

 

Organizohet për të 5-tin vit radhazi “Bled Water Festival” në bashkëpunim me Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit hapësinor të Republikës së Sllovenisë shpallin hapjen e thirrjes për konkursin ndërkombëtar “Responsabile Towards water 2021”.

Thirrja e këtij viti është e mbështetur nga partnerë prej 8 vendesh si: Austria, Republika Çeke, Kroaci, Hungari, Monako, Sllovaki, Slloveni dhe Serbi.

 

Me këtë konkurs ndërkombëtar inkurajohet dhe shpërblehen qasjet, idetë dhe projektet inovative që diktojnë trende të reja në “kuptimin” e ujit dhe zgjidhjeve të qëndrueshme, duke mbuluar të gjithë ciklin e ujit, duke ruajtur mjedisin ujor dhe duke përmirësuar cilësinë në të gjitha fushat e jetës

 

Për kontakte dhe detaje të mëtejshme ju lutem klikoni në linkun: bledëf.com/awards/

Aplikimet janë të hapura deri në datën 31 Maj 2021.

 

Bled Water Festival_PP

Share this post