BËHUNI PJESË E PLATFORMËS KUJDESI DHE INDUSTRIA BASHKË KUNDËR KORONËS CARE & INDUSTRY TOGETHER AGAINST CORONA

BËHUNI PJESË E PLATFORMËS KUJDESI DHE INDUSTRIA BASHKË KUNDËR KORONËS CARE & INDUSTRY TOGETHER AGAINST CORONA

BËHUNI PJESË E PLATFORMËS KUJDESI DHE INDUSTRIA BASHKË KUNDËR KORONËS CARE & INDUSTRY TOGETHER AGAINST CORONA

Platforma “Care & Industry together against CORONA” mundësuar nga Kujdesi – Qeveria dhe E.E.N e Flandrisë si pjesë e platformës së madhe E.E.N është tashmë aktive në 23 shtete me suportin e afro 100 kolegëve të E.E.N si bashkë-organizatorë mes të cilëve dhe Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë .

Kjo platformë vjen si zgjidhje ndaj sfidave me të cilat po përballemi në kushtet e Covid-19.

Ajo mbështet kompanitë dhe akademinë për t’u lidhur me organizatat e kujdesit shëndetësor brenda E.E.N – Tek Sektori i Kujdesit Shëndetësor. Shërbimet që ofron janë të rëndësishme për të ofruar zgjidhje jo vetëm për nevojat urgjente por gjithashtu për të përgatitur mbështetjen e nevojshme për pandeminë.

Në platformë mblidhen bashkë aktorë të ndryshëm në Evropë për të:

 • vendosur kontakte dhe nxitur ndërveprimin ndërmjet kujdesit shëndetësor, industrisë, organizatave mbështetëse, qeverisë, akademisë etj.
 • përputhur ofertat dhe kërkesat
 • shkëmbyer njohuri dhe qasje
 • mbledhur dhe shfaqur inciativa

Temat e platformës janë:

 • Mallrat e Konsumit (Parandalimi/Diagnostifikimi/Trajtimi/Rehabilitimi)
 • Diagnostifikimi (Teknologjia Biomjekësore/Mjekësore)
 • Mjekësia e Urgjencës/Pajisjet e Shpëtimit
 • Pajisjet Spitalore dhe Kujdesi
 • Higjena, Sterilizimi, Dezinfektimi
 • Imazheria
 • Teknologjia e Informacionit
 • Teknologjia e Komunikimit
 • Mjekësia Intensive, Anesteziologjia, Respirimi
 • Teknologji Laboratorike
 • Fizioterapi
 • Terapia dhe Mjekësia fizike
 • Teknologjia e Lojrave
 • Koha e Lirë
 • Masat dhe Mbështetja ndaj Koronës etj.

Ftojmë kompaninë tuaj për t’u bërë pjesë e platformës për të përfituar shërbimet e saj!

Për asistencë si mund të bëheni pjesë e platformës, ju lutem kontaktoni pranë Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë Tiranë Koordinatorin e Projektit E.E.N përmes:

E-mail: arbi_hoxha@cci.al

Dhoma  e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë do të jetë në shërbimin tuaj për t’ju mbështetur me informacion si dhe për t’ju ndihmuar në kërkimin dhe identifikimin e partnerit (partnerëve) të mundshëm si dhe për t’ju prezantuar nismat më të përshtatshme.

https://care-industry-together-against-corona.b2match.io/

Share this post