Jaka: Biznesi kroat ka mundësi reale të lidhë kontrata bashkëpunimi me kompanitë tona

Zhvillohet në Tiranë forumi i biznesit Shqipëri-Kroaci Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë në bashkëpunim me Odën Ekonomike të Kroacisë zhvilluan në Tiranë në 18 korrik 2019 forumin e biznesit Shqipëri-Kroaci. Ky forum  kishte në fokus zhvillimin dhe bashkëpunimin ekonomik mes dy vendeve, me pjesëmarrjen e dhjetëra kompanive shqiptare dhe kroate. Kryetari i Dhomës së…

Thirrje interesi “Dynamob” WP T2

Dokumenta Standard Tenderi Dynamob  -WP T2 https://drive.google.com/file/d/1YzJuINkT0dZu0npXZR9YcXIW1e17Zdj4/view?usp=sharing Lenda: Thirrje Interesi per Ekspertizë të Jashtme ne ndihme te realizimit te projektit: BRE me Kod 230 financiuar nga programi: PROGRAMI INTERREG V-B TRANSNATIONAL 2014-2020 për  “Ekspert i Jashtëm për përgatitjen e Planit të Biznesit dhe Planit të Integruar të Veprimit në kuadër të zbatimit e Projektit “Dynamic…

Rekrutimi e seleksionimi i punonjësve

Data: 18 Tetor  2019 Ora: 09:00-17:00 Objektivat  dhe cfarë do trajnohet? Moduli “REKRUTIMI si pjesë strategjike e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore “– Tema të lidhura me efektivitetin dhe njerezit në biznes “është nje 12-orësh interaktivitet grupi ne forma pune të leksionit alternativ, konsultës së drejtpërdrejtë personale, (vete)testimit online dhe te drejtperdrejte gjate trajnimit; punës në…

Marrëdhëniet tregtare Shqipëri-Kosovë, deri më 15 korrik 2019 bizneset të paraqesin problematikat e tyre pranë Forumit Ekonomik Mbarë Shqiptar

Forumi Ekonomik Mbarë Shqiptar po ndjek më shumë interes dhe vëmendje marrëdhëniet ekonomike rajonale dhe në mënyrë të veçantë Shqipëri – Kosovë. Konferenca e organizuar në 21 maj në Tiranë më temë “Mundësitë dhe sfidat e marrëdhënieve tregtare Shqipëri-Kosovë”, nxori në pah pengesat e mëdha që aktualisht sipërmarrja e të dy shteteve tona po përjeton.…

Thirrje interesi “Future” WP T2

Dokumenta Standard Tenderi FUTURE  -WP -T2 https://drive.google.com/file/d/13HGpZOnIPSSREkS9gDzrvna-FRgGRTaB/view?usp=sharing Lenda:  Thirrje Interesi per “Ekspert i Jashtëm për përgatitjen e moduleve   dhe materialeve të trajnimit “Prodhim i  Acancuar”“FUTURE 4.0” – (CODE.NO. 294,)” financuar nga “PROGRAMI TRANSNACIONAL ADRIATIKO-JONIAN INTERREG V-B 2014-2020“. Referenca e Projektit: “PROGRAMI TRANSNACIONAL ADRIATIKO-JONIAN INTERREG V-B 2014-2020/FUTURE 4.0” Project / 1st call for standard project /code.…