Event Komunikimi Kombetar ne kuader te projektit SCOPE.

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë, si partner i projektit SCOPE, projekt i financuar nga Bashkimi Europian organizoi një event komunikimi te dyte për te informuar palet e interesuara rreth mundësive konkrete që ofron ky projekt. Pas eventit te pare te komunikimit qe rezultoi me sukses, lindi nevoja per nje organizim tjeter sepse pjesemarrja ne…

Trajnim Zbatimi dhe Auditimi i brendshëm i Sistemeve të Menaxhimit të Cilësisë ISO 9001:2015

I nderuar Sipërmarrës, Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë, Tiranë organizon Trajnimin   Zbatimi dhe auditimi i brendshëm i Sistemeve të Menaxhimit të Cilësisë – ISO 9001:2015   Me Partnerë lokale dhe ndërkombëtarë të certifikuar nga IRCA dhe akredituar nga IIRSM Ky Trajnim është i përshtatur sipas formatit ndërkombëtar të trajnimit mbi QMS.   QËLLIMI I…

Turning contacts into contracts

Enterprise Europe Network ftoi ndërmarrjet e mëdha, SME-të, universitetet, institucionet e R&D, startup-et, grupimet, shoqatat, agjencitë, organizatat publike dhe private për të marrë pjesë në eventin “Kthe kontaktet në kontrata”. Kjo ishte një ngjarje online e cila ndihmoi sipërmarrësit dhe jo vetëm të rikuperonin dhe rivendosnin bashkëpunimin me partnerët ndërkombëtarë përmes partneriteteve të biznesit, teknologjisë…

Trajnim në fushën e Marketingut Digital / Prof.Dr. Daniele Rutigliano

I nderuar Sipërmarrës, Dhoma e Tregtisë & Industrisë Tiranë në bashkëpunim me shoqërine Italiane (Balcando) organizon në datat 17-18 nëntor 2021 trajnimin “Marketingu Digital & Eksporti nëpërmjet Digitalizimit” me lektorin e mirënjohur Italian Daniele Rutigliano / Prof.Dr/ i cili vjen eskluzivisht për të sjellë eksperiencën e tij të gjerë profesionale në këtë fushë.   LEKTOR…

Stafi i CCIT pjesemarres në workshop-in e parë të projektit U-SIA të organizuar nga Universiteti i Beogradit.

Projekti “University to Society Innomediaries in Albania: Co-Production of knowledge and research that matters” (U-SIA) synon të nxisë bashkëpunimin efektiv dhe të qëndrueshëm të universitetit me shoqërinë në Shqipëri me ndikim në zhvillimin dhe procesin e integrimit europian të vendit. Konkretisht, projekti synon të rrisë kapacitetet e universiteteve në Shqipëri për të bashkëprodhuar njohuri dhe…

Workshop-e në kuadër të projektit EEN në ambientet e CCIT

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë realizoi dy Workshop-e, përkatësisht në datat 19 dhe 22 tetor 2021. Të ftuar ishin bizneset anëtare të CCIT, por jo vetëm. Çdo SME ambicioze me dëshira për t’u rritur dhe ndërkombëtarizuar mund të përfitonte informacione dhe shërbime shumë të vlefshme gjatë pjesëmarrjes në këto workshope. Synimi kryesor i tyre…

BRE, projekti që lidh bizneset në një platformë të vetme, që do të jetë i hapur për biznesin

Në kohën e COVID-19, një ndër projektet më të suksesshme u cilësua  BRE, një akronim për “Fuqizimin e Regjistrit të Biznesit”, një partneritet midis Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë Tiranë, Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, Dhomës së Tregtisë së Barit, Dhomës Ekonomike të Malit të Zi dhe Qendrës së Inovacionit Tehnopolis. Me anë të këtij…

Ftese per pjesemarrje ne trajnimin “RREGULLAT E REJA TRANZITORE TE DOGANAVE PER BIZNESIN”

I nderuar  Sipërmarrës! Dhoma e Tregtisë & Industrise Tiranë ne bashkëpunim me DPD (Drejtorine e Pergjithshme te Doganave), organizon trajnimin me teme” RREGULLAT E REJA TRANZITORE TE DOGANAVE PER BIZNESIN”. Datë:  21-22 Tetor Ora 16:00-19:00   Sipërmarrësit do  te njihen me: – kodin doganor, origjinen e mallrave – rregullat e reja tranzitore te Konventës Rajonale Pan-Euro-Mesdhetare te origjinës preferenciale; – marrëveshjen e partneritetit dhe…

National Communication Event, SCOPE Project

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë dhe Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, partnerë të projektit SCOPE, financuar nga programi INTERREG Balkan-Med, organizuan më 27 shtator 2021 Eventin Kombetar te Komunikimit te projektit. Fokusi i këtij projekti është të krijojë lehtësira për të gjitha bizneset që operojnë në fushën e transportit tokësor, të lehtësojë shkëmbimin e…