BRE, projekti që lidh bizneset në një platformë të vetme, që do të jetë i hapur për biznesin

Në kohën e COVID-19, një ndër projektet më të suksesshme u cilësua  BRE, një akronim për “Fuqizimin e Regjistrit të Biznesit”, një partneritet midis Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë Tiranë, Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, Dhomës së Tregtisë së Barit, Dhomës Ekonomike të Malit të Zi dhe Qendrës së Inovacionit Tehnopolis. Me anë të këtij…

Ftese per pjesemarrje ne trajnimin “RREGULLAT E REJA TRANZITORE TE DOGANAVE PER BIZNESIN”

I nderuar  Sipërmarrës! Dhoma e Tregtisë & Industrise Tiranë ne bashkëpunim me DPD (Drejtorine e Pergjithshme te Doganave), organizon trajnimin me teme” RREGULLAT E REJA TRANZITORE TE DOGANAVE PER BIZNESIN”. Datë:  21-22 Tetor Ora 16:00-19:00   Sipërmarrësit do  te njihen me: – kodin doganor, origjinen e mallrave – rregullat e reja tranzitore te Konventës Rajonale Pan-Euro-Mesdhetare te origjinës preferenciale; – marrëveshjen e partneritetit dhe…

National Communication Event, SCOPE Project

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë dhe Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, partnerë të projektit SCOPE, financuar nga programi INTERREG Balkan-Med, organizuan më 27 shtator 2021 Eventin Kombetar te Komunikimit te projektit. Fokusi i këtij projekti është të krijojë lehtësira për të gjitha bizneset që operojnë në fushën e transportit tokësor, të lehtësojë shkëmbimin e…

Dhoma e Tregtisë dhe Indusrisë së bashku me bizneset pjesë e platformës EEN, pjesëmarrës në panairin Levante PROF në kuadër të projektit

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë u bë pjesë së bashku me një delegacion biznesi me rreth 20 sipërmarrës, anëtarë të platformës EEN, që i përkasin sektorit Ho.RE.CA ne ditën e 3-të dhe të parafundit të Levante PROF, panairi më i rëndësishëm në Jug që përmirëson agro-ushqimin e vërtetë “made in Italy”, Në datën 28…

Thirrje Interesi per Ekspertizen e jashtme ne ndihme te realizimit te projektit per realizimin e projektit “BRE”

Lenda: Thirrje Interesi per Ekspertizen e jashtme ne ndihme te realizimit te projektit per realizimin e projektit “BRE” – (code.no. 230) financuar nga “Cooperation Programme Interreg IPA II CBC, ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO, 2014-2020″. Referenca e Projektit:  Interreg IPA CBC Italy – Albania – Montenegro 2014-2020 “BRE” / 1st call for standard project /code. 230/ Order No. 11 Prot., date 09-04-2018 …

Thirrje Interesi per Ekspertizen e jashtme ne ndihme te realizimit te projektit per realizimin e projektit “BRE”

Lenda: Thirrje Interesi per Ekspertizen e jashtme ne ndihme te realizimit te projektit per realizimin e projektit “BRE” – (code.no. 230) financuar nga “Cooperation Programme Interreg IPA II CBC, ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO, 2014-2020″. Referenca e Projektit:  Interreg IPA CBC Italy – Albania – Montenegro 2014-2020 “BRE” / 1st call for standard project /code. 230/ Order No. 11 Prot., date 09-04-2018 …

Lenda: Thirrje Interesi per “Ekspertizë e jashtme për shërbimin në lidhje me organizimin e vizitave në terren në Shqipëri dhe Takimin e Ndarjes së Praktikës më të Mirë që përfshin aktorët lokalë dhe ndërkombëtarë në Tiranë si dhe eventin përfundimtar,” financuar nga programi “INTERREG Balkan-Mediterranean 2015-2020″.

Referenca e Projektit: “INTERREG Balkan-Mediterranean 2015-2020” BALKANET” – (CODE No. 2569) / Order Prot. No. 61, Date 15-07-2019 Në kuadër të partneritetit në projektin BALKANET financuar nga “INTERREG Balkan-Mediterranean 2015-2020″, Dhe me kod 2569, Dhoma e Tregtie dhe Industrise Tirane, shpall thirrjen e tenderit per asistencën e jashtme te nevojshme ne kuader te projektit, si…