Trajnim per Sigurine Kibernetike me Eksperte Nderkombetare

I nderuar biznesmen Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë, Tirane organizon Trajnimin   Trajnim për Sigurinë Kibernetike Ekspertë Ndërkombëtarë Lektor: Davide Giribaldi 20 MAj   QËLLIMI I PROGRAMIT TE TRAJNIMIT Ka synim te sjellë Praktikat më të mira italiane dhe ndërkombëtare në sigurinë Kibernetike Ka synim të garantojë sigurinë kibernetike, nëpërmjet mbrojtjes së infrastrukturave të informacionit,…

Trajnim: “Burimet Njerëzore, përmes sfidave dhe ndryshimeve”

Trajnim: “Burimet Njerëzore, përmes sfidave dhe ndryshimeve” 26-27-28  Prill 2022   Qëllimi Eshtë një trajnim i fokusur në aspektet më të rëndësishme të punës që Departamentet e Burimeve Njerezore zhvillojnë konkretisht dhe roli i tyre në përballimin sfidave të ndryshme lokale dhe ndërkombëtare. Trajnimi do të ketë të integruara bukur informacionin e nevojshëm, shembuj të…

Trajnim – Shitjet Ne Realitetin Hibrid Te Pandemise

I nderuar biznesmen   Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë, Tirane organizon Trajnimin   SHITJET NE REALITETIN HIBRID TE PANDEMISE Vetëdija, Komunikimi Virtual/Dixhital & Komunikimi Ndërpersonal në Proçesin e Shitjes   20-21-22 Prill 2022 Trajnim dhe Workshop interaktiv 3 ditor   Objektivi: Objektivi i trainimit është të familjarizojë me mjeshtëritë e shitjes efektive pjesëmarrësit, në një…

Ftese për bashkëpunim me Austrinë & Trajnime në Menaxhim Biznesi

I nderuar Biznesmen / Perfaqësues Biznesi Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë (CCIT Tirana), në bashkëpunim me Dhomën Austriake të Tregtisë (WIFI -AUSTRIA), vijon organizimin e Projekteve “WIFI –AUSTRIA”, në Menaxhimin e Sipërmarrjes.   Ftesë për bashkëpunim me Bizneset Austriake Trajnime në Menaxhim Biznesi WIFI-AUSTRIA ka si qëllim trajnimin e Sipërmarësve shqiptar duke i krijuar ,…

Future 4.0 Plus “Kick-Off Meeting” 08.02.2022

Në kuadër të programit INTERREG V-B Adriatic-Ionian ADRION, partnerët e projektit ‘’ FUTURE 4.0 PLUS’’ (ManuFactUring educaTion and training governance model for IndUstry 4.0 in the Adriatic-Ionian aREa PLUS), zhvilluan në datën 08.02.2022 Kick-off Meeting. Ky projekt është vazhdimësi e projektit @Future 4.0 I cili pati një impakt të gjerë në opinionin publik mbi risitië…

Trajnim 1 Mujor Dixhital Marketing & Mediat Sociale

Digital Marketing  & Social Media Trajnim 1 Mujor 23-24-25 Shkurt   I nderuar Sipërmarrës, Dhoma e Tregtisë organizon Trajnimin 1 Mujor Dixhital Marketing  & Mediat Sociale   QËLLIMI I PROGRAMIT TE TRAJNIMIT Ky trajnim ka për qëllim aftësimin dhe njohjen me Marketingun dixhital dhe social median në veanti të stafit të kompanive dhe individeve që duan të…

BRE, projekti që lidh bizneset në një platformë të vetme, por edhe ju vjen në ndihmë shtetasve të huaj se si mund të regjistrojnë/operojnë një biznes në Shqipëri

Në kohën e COVID-19, një ndër projektet më të suksesshme u cilësua  BRE, një akronim për “Fuqizimin e Regjistrit të Biznesit”, një partneritet midis Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë Tiranë, Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, Dhomës së Tregtisë së Barit, Dhomës Ekonomike të Malit të Zi dhe Qendrës së Inovacionit Tehnopolis. Me anë të këtij…

Trajnim Rregjimet Doganore dhe Deklarimi i Mallrave në Doganë

I nderuar Sipërmarrës! Dhoma e Tregtisë & Industrise Tiranë në bashkëpunim me DPD (Drejtorine e Përgjithshme të Doganave), organizon trajnimin me temë” Rregjimet Doganore dhe Deklarimi i Mallrave në Doganë Datë: 18-19 Janar Ora 16:00-19:00 Ky trajnim vjen si rezultat i bashkepunimit që Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë e Tiranës (DHTIT) ka me Drejtorinë e…