Anketë drejtuar ndërmarrjeve të sektorit të gjelbër

Anketë drejtuar ndërmarrjeve të sektorit të gjelbër

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë, si partnere e projektit ADDUPT (pjesë e programit Erasmus+), ka përgatitur një anketë , nëpërmjet të cilës ka qëllim të adresojë dhe reflektojë nevojat dhe kërkesat e punëdhënësve të sektorit të gjelbër.

Kjo anketë ka në fokus zhvillimin e qasjeve pedagogjike dhe aftësive digjitale të mësuesve dhe trajnerëve të AFP-ve për t’i mundësuar ata të zhvillojnë burime dhe kurrikula që korrespondojnë me nevojat e sektorit të gjelbër.

Gjeni më poshtë linkun për plotësimin e anketës:

https://s.surveyplanet.com/li05f008

Share this post