Anketa për situatën aktuale të bizneseve në periudhën e pandemisë COVID-19

Anketa për situatën aktuale të bizneseve në periudhën e pandemisë COVID-19

Ashtu si e gjithë bota, Shqipëria, që nga muaji Mars 2020, vazhdon të përballet me përhapjen e COVID-19. Tkurrja e një pjese të madhe të ekonomisë e ka futur Shqipërinë në një recesion të rëndë ekonomik.

DHTI- Tiranë, para një situate të tillë që po përjeton sipërmarrja, ka ndërmarrë një anketim me anëtarësinë e saj, me qëllim për të vlerësuar efektet negative që kanë ndikuar dhe vazhdojnë të ndikojnë në performancën e dobët ekonomike të çdo biznesi.

Shkarko – Anketa e biznesit mbi Covid-19 – për t’u njohur me rezultatet përmbledhëse të këtij anketimi.

 

Share this post