Aktivitetet e DHTI-Tiranë në shërbim të mbrojtjes së interesave të biznesit

Aktivitetet e DHTI-Tiranë në shërbim të mbrojtjes së interesave të biznesit

Periudha pandemike, e mandej lufta e Rusisë në Ukrainë, shkaktoi pasoja të mëdha në sipërmarrjet e vendit, duke i sfiduar me barriera dhe pasoja negative të krizës globale.
Pavarësisht sfidave, Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë, ka qenë një tribunë aktive e mbrojtjes së sipërmarrjes, duke ndihmuar në përparimin, mbështetjen dhe promovimin e interesave të biznesit.
Vlen për t’u theksuar angazhimi i lartë i DHTIT në vitin që lamë pas, me forume e misioni biznese, konferenca, takime bilaterale, projekte ndërkombëtare, panaire, ekspozita dhe trajnime, shërbime këto që vijojnë me intensitet të shtuar, me qëllim promovimin e biznesit shqiptar dhe krijimin e mundësive të tyre për t’u zgjeruar në tregje të reja.
DHTIT nuk do të reshtë së përfaqësuari zërin e biznesit dhe interesave të tij në tryezat me qeverinë, institucionet e dialogut publik privat si: KI dhe KKLT etj.
Organizimi i panaireve është një tjetër vlerë e shtuar. Veçojmë “Work and Study”, i cili, pas ndalesës në 21 qytete të vendit, do të përmbyllë rrugëtimin e tij në Tiranë në datat 25 dhe 26 prill me një pjesëmarrje dhe organizim të dedikuar.

Share this post