ADDUPT/ Takime virtuale midis partnerëve për ecurinë e realizimit të objektivave

ADDUPT/ Takime virtuale midis partnerëve për ecurinë e realizimit të objektivave

Konsorciumi i projektit “Addressing skills mismatching in the green sector through Digital Upskilling of VET”, pjesë e programit Erasmus+ (Ngritja e kapaciteteve në fushën e Arsimit dhe Formimit Profesional), organizon çdo muaj takim virtual midis partnerëve, për të pasur një realizim sa më cilësor të zbatimit të projektit

Këto takime kanë në fokus diskutimet mbi ecurinë e realizimit të objektivave të projektit, si dhe sugjerime sa i përket zbatimit sa më cilësor të tij.

Në takimin e fundit të zhvilluar në datën 12.09.2023, Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë, prezantoi punën e zhvilluar deri tani, ndërsa parashtroi edhe planin e punës për realizimin e objektivave që DHTIT është përgjegjëse.

Share this post