Newsletter date 12.09.2022

Newsletter date 12.09.2022

Newsletter date 12.09.2022

A jeni njohur me të drejtat tuaja si klient elektronik?

Si një klient elektronik, duhet të dini nëse mund të bëni një rimbursim, nëse mund ta ktheni produktin e blerë, kush i bartë shpenzimet e kthimit të produkteve etj. Lexoni të drejtat tuaja në udhëzuesin “Të drejtat e mbrojtjes së konsumatorit në Shqipëri”

Linku i udhëzuesit: https://bit.ly/3AtIvRkYellowguide

Më shumë informacion, dokumente dhe burime në lidhje me tregtinë elektronike në secilin prej tregjeve të CEFTA-s janë të disponueshme në platformën rajonale ecommerce4all.eu.

 

#understandecomm #regionalEcommerce #ecommerce4all #e4all

Share this post