WIFI – Austria

WIFI - Austria

WIFI – Austria

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë (CCI Tirana), në bashkëpunim me Dhomën Austriake të Tregtisë (WIFI INTERNATIONAL), vijon organizimin e Projekteve “WIFI” –AUSTRIA, në Menaxhimin e Sipermarrjes. 

Ftesë për bashkëpunim me Bizneset Austriake & Trajnime në Menaxhim Biznesi * 

WIFI-AUSTRIA ka si qëllim trajnimin e sipërmarësve shqiptar duke i krijuar , jo vetëm ngritjen profesionale në nivelin menaxherial me Lektore të njohur ndërkombëtarisht, por edhe mundësinë e bashkëpunimit dhe partneritetit me Sipërmarrje Austriake. * Ky lloj partneriteti dhe bashkepunimi ka rezultuar shumë i suksesshëm për Sipermarresit Shqiptar pjesëmarrës në këtë program duke mundësuar shpesh finalizimin me nënshkrim të marrëveshjeve me përfitim të ndërsjelltë.  

Moduli I 26-27-28 Nëntor
New Modern Management (World Wide Coming)
Lektor : Dr.Christian Husak
 

Moduli II 05-06-07 Dhjetor
Sales Training Implementation & Crises ManagementLektor : Dr.Victor Dedic 

Vizita në Ausri -Wien 10-13 / 02. 2020 

Gjatë vizitës 4 ditore në Austri : 

1. Do te zhvillohet Ceremonia e Certifikatave te Trajnimit nga WIFI – Austria (WKO – Dhoma Austriake e Tregtisë) e njohur ndërkombëtarisht 

2. Zhvillohet nje forum biznesi ne WKO (Dhomen Austriake te Tregtise) midis sipermarresve nga te dy vendet. 

3. Takime Individuale me Bizneset Austriake Të gjithë Pjesmarresit kanë mundësinë e takimeve individuale me Sipërmarrësit Austriak sipas fushave te interesit paraprak. Organizimi i takimeve bëhet nga Dhoma Ekonomike Federale e Austrisë, në bazë të një plani paraprak të hartuar sipas kerkesave te Sipermarresve Shqiptare dhe Austriake. 

Per me shume informacion rreth Kurseve WIFI, ju lutem gjeni ne link me poshte: – Trajnime ne Menaxhim Biznesi dhe Bashkepunim me Bizneset Austriake
=> http://bit.ly/2p2vWdz


Nese jeni te interesuar per aplikim ju lutem plotesoni bashkangjitur:

– Profile of Participants => http://bit.ly/32LqAluPer cdo pyetje apo informacion, ju lutem konataktoni: 

Ajsela Teli 

Head of International Training  Chamber of Commerce and Industry of Tirana 

Cel: +355 696346937

Email: ajsela_teli@cci.al

Share this post