23 kompanitë shqiptare pjesë e platformës Econautinetit

23 kompanite shqiptare pjese e platformes Econautinetit

23 kompanitë shqiptare pjesë e platformës Econautinetit

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë me kënaqësi njofton anëtarët e saj, si dhe partnerët e projektit  Interreg Adrion Econautinet, se plotesoi detyrën e saj në futjen e 23 kompanive shqiptare të nautikes, në platformën e projektit.

Tashmë ata do jenë pjesë e kësaj platforme ku do u jepet mundësia  të përditësohen me risitë në këtë fushë, të gjejnë praktikat më të mira, si dhe partnere te mundshëm në rajon.  

Më poshtë do të gjeni web siti-n ku mund të shikohen kompanitë si dhe listën e kompanive.

www.econautinet.fsb.hr

 

HAGSHIPPING shpk

http://econautinet.fsb.hr/?profile=8542d067d59282bf2a8bd917b09c6a47

Yachting & Port Service Albania Ltd

http://econautinet.fsb.hr/?profile=b1fa7c3d049c3120cf0192b23ad904bc

SARRIS CRUISES & JOY LINES

http://econautinet.fsb.hr/?profile=438839dbc5d3cf4c596b6f00b84270e4

Business and economy Promotion Centre

http://econautinet.fsb.hr/?profile=345a8bf1078f186ad6e2830a78eb2e87

Life on boat

http://econautinet.fsb.hr/?profile=dfdf3f10dc019f03c1c7159c5151bc59

Alb-Adriatico 2013

http://econautinet.fsb.hr/?profile=b931a35d686ade4d7879d63ce9b09f7e

Dedja Shipping ltd

http://econautinet.fsb.hr/?profile=8422c68ec65fad6ba935ae4e5f5bafb3

ALBANIA YACHTING Ltd

http://econautinet.fsb.hr/?profile=667db9e4b8768e303599d9e507ded0bd

D.F.S MARINE GROUP LTD

http://econautinet.fsb.hr/?profile=3eb2ce7e7d52bddf48b20766d1b73579

Gerveni Travel Ltd

http://econautinet.fsb.hr/?profile=1e6c1e3f64c45a51056255b855336e46

LIBURN MARINE

http://econautinet.fsb.hr/?profile=d99e633fe2857111a435000719fc318f

M.C.P. Ltd

http://econautinet.fsb.hr/?profile=2855a534f54c5355e76337267967d534

Vlora Maritime Training Center (VMTC) Ltd

http://econautinet.fsb.hr/?profile=82fb054a39b83280a5c68c8b4d4e7db8

INTERALBA LOGISTIC Ltd

http://econautinet.fsb.hr/?profile=0047b8ecf84261fcbb0a38ca712bc2f5

Hotel Regina-Group Ltd

http://econautinet.fsb.hr/?profile=3671a70f783af43aed4e1585d2239762

AMAL SHIPPING Ltd

http://econautinet.fsb.hr/?profile=6948de67de3de2d61f4c03e89a012cf1

BWA YACHTING ALBANIA Ltd

http://econautinet.fsb.hr/?profile=652123e8dd6a435bfacb91c4d089b54b

Teuta Boat Tours

http://econautinet.fsb.hr/?profile=385058c46b8c7a83e90f895ca843a219

ARBA SHIPPING AGENCY Ltd

http://econautinet.fsb.hr/?profile=ea0ad5856490c933036e232a375b9ff6

DURRES KURUM SHIPPING Ltd

http://econautinet.fsb.hr/?profile=3c87a580dea441cd4232a65b407f7bc3

ALBSEA TRANSPORT Ltd

http://econautinet.fsb.hr/?profile=bcbc8220e78d20f71ae3358a2a987c6a

ANIJET E SHJERBIMIT DETAR

http://econautinet.fsb.hr/?profile=4fddb43d270bb6b7251b665e9d66666d

DENOR Ltd

http://econautinet.fsb.hr/?profile=720a75522d46b4c6c6236f0854d9110f

Share this post