Trajnim me Eksperte te Ekonomise per TVSh dhe Fiskalizimin

Dhoma e Tregtise dhe Industrise Tirane do të vijoje me organizimin e Trajnimeve duke u rikthyer me: Tatimi mbi Vlerën e Shtuar në Republikën e Shqipërisë Fiskalizimi. Fatura dhe Sistemi i Monitorimit të Qarkullimit. 13-14 Korrik 16:00-19:00 Objekti i trajnimit   Në trajnim do të trajtohen temat lidhur ligjin Nr 92/2014, “Për tatimin mbi vlerën…