Trajnim – Kodi i punes

KODI I PUNES Lektor: Ledio Milkani 2-3 Qershor   QËLLIMI I PROGRAMIT TE TRAJNIMIT Pjesëmarrësit të jenë të aftë që në përfundim të trajnimit të kuptojnë dhe perdorin ne punen e tyre: Ndërtimin e legjislacionit të punës, pjeset perberese te tij, te drejtat dhe detyrimet e palëve në një marredhenie pune, sanksionet ligjore të parashikuara…