Trajnim: “Burimet Njerëzore, përmes sfidave dhe ndryshimeve”

Trajnim: “Burimet Njerëzore, përmes sfidave dhe ndryshimeve” 26-27-28  Prill 2022   Qëllimi Eshtë një trajnim i fokusur në aspektet më të rëndësishme të punës që Departamentet e Burimeve Njerezore zhvillojnë konkretisht dhe roli i tyre në përballimin sfidave të ndryshme lokale dhe ndërkombëtare. Trajnimi do të ketë të integruara bukur informacionin e nevojshëm, shembuj të…