Trajnim – Shitjet Ne Realitetin Hibrid Te Pandemise

I nderuar biznesmen   Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë, Tirane organizon Trajnimin   SHITJET NE REALITETIN HIBRID TE PANDEMISE Vetëdija, Komunikimi Virtual/Dixhital & Komunikimi Ndërpersonal në Proçesin e Shitjes   20-21-22 Prill 2022 Trajnim dhe Workshop interaktiv 3 ditor   Objektivi: Objektivi i trainimit është të familjarizojë me mjeshtëritë e shitjes efektive pjesëmarrësit, në një…