BRE, projekti që lidh bizneset në një platformë të vetme, por edhe ju vjen në ndihmë shtetasve të huaj se si mund të regjistrojnë/operojnë një biznes në Shqipëri

Në kohën e COVID-19, një ndër projektet më të suksesshme u cilësua  BRE, një akronim për “Fuqizimin e Regjistrit të Biznesit”, një partneritet midis Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë Tiranë, Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, Dhomës së Tregtisë së Barit, Dhomës Ekonomike të Malit të Zi dhe Qendrës së Inovacionit Tehnopolis. Me anë të këtij…

FUTURE 4.0 PLUS

Emri i projektit:              Edukimi Prodhues dhe modeli i qeverisjes së trajnimeve për IndUstrinë 4.0 në zonën Adriatiko-Joniane Akronimi i projektit:      FUTURE 4.0 PLUS #1278   Kohëzgjatja :                  6  Muaj  (01.01.2022-30.06.2022) Arsyeja e programit:     Prioriteti i Programit: Rajoni inovativ…