Our Capitalisation Leaders

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë është cilësuar si një ndër partneret më të suksesshëm në thirrjen e parë për projekte të Programit Interreg Itali – Shqipëri- Mal i Zi dhe renditet në krye të listës së kapitalizimit të nisur në muajin shkurt 2022. Krahas situatës së krijuara nga pandemia globale COVID-19, e cila ishte…

Newsletter date 28.07.2022

Unioni Universal Postar, në vitin 2021, ka hetuar besueshmërinë e shërbimeve postare dhe ka publikuar raportin e Indeksit të Integruar të Zhvillimit Postar (2IPD) për 168 tregje, në të cilat përfshihen edhe tregjet CEFTA. Besueshmëria shprehet në pikë dhe vlerëson performancën në drejtim të shpejtësisë dhe parashikueshmërisë së dërgesës, në të gjitha segmentet e shërbimeve…

Newsletter date 25.07.2022

Pajtueshmëria me dokumentacionin e eksportit është një nga gjërat themelore që duhet të dini nëse dëshironi të zgjeroni biznesin tuaj përtej tregut vendas. Moduli “Të dhënat e tregtisë elektronike” në www.ecommerce4all.eu në seksionin Faktet e Biznesit të rajonit të CEFTA-s përmban informacion se sa kohë duhet për t’u pajtuar me dokumentet e eksportit në secilin…

Newsletter date 21.07.2022

Nëse shisni produkte kozmetike dhe bukurie, a e dini se cili treg i CEFTA është më i përshtatshmi për vendosjen e tyre? Platforma rajonale Web, www.ecommerce4all.EU, tregon grafikët ku mund të shihni se cilat kategori produktesh dhe shërbimesh porositen më shpesh në tregjet e CEFTA-s dhe cili është tregu më i përshtatshëm për shitjen e…

Newsletter date 18.07.2022

Logjistika është një nga hallkat kryesore në procesin e tregtisë elektronike, dhe matja e performancës së logjistikës në tregje është jashtëzakonisht e rëndësishme. Një nga grafikët në platformën e internetit www.ecommerce4all.eu fokusohet në shfaqjen e Indeksit të Performancës Logjistike të Bankës Botërore (LPI). LPI mbulon 160 tregje në mbarë botën dhe i ndihmon ata të…

Newsletter date 14.07.2022

Përafërsisht 4.6 miliardë njerëz, ose 59% e popullsisë së botës, përdornin internetin në vitin 2020. Krahasuar me vitin 2019, rreth 7% më shumë ose gati 500 milionë njerëz iu bashkuan internetit në atë periudhë. Sipas të dhënave të Eurostat, në platformën rajonale www.ecommerce4all.EU është krijuar një grafik interaktiv që tregon përqindjen e individëve që përdorin…

Newsletter date 11.07.2022

Platforma rajonale Web e e-commerce, www.ecommerce4all.EU, tregon kohën e nevojshme për të filluar një biznes në secilin prej tregjeve të CEFTA-s, në ditë, përmes grafikëve interaktive. Matja mbulon kohëzgjatjen mesatare për të cilën avokatët ose noterët tregojnë se është e nevojshme të kryhet procedura në praktikë. Procesi i regjistrimit përfundon pasi kompania merr dokumentin përfundimtar…

“Green Fest – Shijo Produktet Lokale”

Bashkia Tirane dhe Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë, do të mbaj eventin më të rëndësishëm të vitit për Prodhuesit, Distributorët dhe Konsumatorin shqiptarë “Green Fest – Shijo Produktet Lokale ” në datat 6-7-8-9 Tetor në Sheshin “Skënderbej” . Një ndër  panairet më të frekuentuar nga konsumatorët Shqiptare, ku do të jenë pjesëmarrës 50 biznese…