InfoDay në kuadër të projektit EEN.

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë, si partner i EEN Albania, projekt i financuar nga Bashkimi Europian organizoi një event për te informuar sipermarresit rreth mundësive konkrete që ofron ky projekt. Me bashkëpunimin e Organizatës Prishtina Rea dhe Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë të Shqipërisë, ky takim zgjeroi mundesine e partneritetit midis Kosoves…

Event Komunikimi Kombetar ne kuader te projektit SCOPE.

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë, si partner i projektit SCOPE, projekt i financuar nga Bashkimi Europian organizoi një event komunikimi te dyte për te informuar palet e interesuara rreth mundësive konkrete që ofron ky projekt. Pas eventit te pare te komunikimit qe rezultoi me sukses, lindi nevoja per nje organizim tjeter sepse pjesemarrja ne…