Turning contacts into contracts

Enterprise Europe Network ftoi ndërmarrjet e mëdha, SME-të, universitetet, institucionet e R&D, startup-et, grupimet, shoqatat, agjencitë, organizatat publike dhe private për të marrë pjesë në eventin “Kthe kontaktet në kontrata”. Kjo ishte një ngjarje online e cila ndihmoi sipërmarrësit dhe jo vetëm të rikuperonin dhe rivendosnin bashkëpunimin me partnerët ndërkombëtarë përmes partneriteteve të biznesit, teknologjisë…