InfoDay në kuadër të projektit EEN.

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë, si partner i EEN Albania, projekt i financuar nga Bashkimi Europian organizoi një event për te informuar sipermarresit rreth mundësive konkrete që ofron ky projekt. Me bashkëpunimin e Organizatës Prishtina Rea dhe Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë të Shqipërisë, ky takim zgjeroi mundesine e partneritetit midis Kosoves…

Event Komunikimi Kombetar ne kuader te projektit SCOPE.

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë, si partner i projektit SCOPE, projekt i financuar nga Bashkimi Europian organizoi një event komunikimi te dyte për te informuar palet e interesuara rreth mundësive konkrete që ofron ky projekt. Pas eventit te pare te komunikimit qe rezultoi me sukses, lindi nevoja per nje organizim tjeter sepse pjesemarrja ne…

Trajnim Zbatimi dhe Auditimi i brendshëm i Sistemeve të Menaxhimit të Cilësisë ISO 9001:2015

I nderuar Sipërmarrës, Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë, Tiranë organizon Trajnimin   Zbatimi dhe auditimi i brendshëm i Sistemeve të Menaxhimit të Cilësisë – ISO 9001:2015   Me Partnerë lokale dhe ndërkombëtarë të certifikuar nga IRCA dhe akredituar nga IIRSM Ky Trajnim është i përshtatur sipas formatit ndërkombëtar të trajnimit mbi QMS.   QËLLIMI I…

InfoDay në kuadër të projektit EEN

  Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë,  si partner i EEN Albania, projekt i financuar nga Bashkimi Europian po organizon një event për t’ju informuar rreth mundësive konkrete që ofron ky projekt. Me bashkëpunimin e Organizatës Prishtina Rea dhe Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë të Shqipërisë, do të ketë shumë mundësi të reja…

Turning contacts into contracts

Enterprise Europe Network ftoi ndërmarrjet e mëdha, SME-të, universitetet, institucionet e R&D, startup-et, grupimet, shoqatat, agjencitë, organizatat publike dhe private për të marrë pjesë në eventin “Kthe kontaktet në kontrata”. Kjo ishte një ngjarje online e cila ndihmoi sipërmarrësit dhe jo vetëm të rikuperonin dhe rivendosnin bashkëpunimin me partnerët ndërkombëtarë përmes partneriteteve të biznesit, teknologjisë…

Trajnim në fushën e Marketingut Digital / Prof.Dr. Daniele Rutigliano

I nderuar Sipërmarrës, Dhoma e Tregtisë & Industrisë Tiranë në bashkëpunim me shoqërine Italiane (Balcando) organizon në datat 17-18 nëntor 2021 trajnimin “Marketingu Digital & Eksporti nëpërmjet Digitalizimit” me lektorin e mirënjohur Italian Daniele Rutigliano / Prof.Dr/ i cili vjen eskluzivisht për të sjellë eksperiencën e tij të gjerë profesionale në këtë fushë.   LEKTOR…

Stafi i CCIT pjesemarres në workshop-in e parë të projektit U-SIA të organizuar nga Universiteti i Beogradit.

Projekti “University to Society Innomediaries in Albania: Co-Production of knowledge and research that matters” (U-SIA) synon të nxisë bashkëpunimin efektiv dhe të qëndrueshëm të universitetit me shoqërinë në Shqipëri me ndikim në zhvillimin dhe procesin e integrimit europian të vendit. Konkretisht, projekti synon të rrisë kapacitetet e universiteteve në Shqipëri për të bashkëprodhuar njohuri dhe…