Workshop-e në kuadër të projektit EEN në ambientet e CCIT

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë realizoi dy Workshop-e, përkatësisht në datat 19 dhe 22 tetor 2021. Të ftuar ishin bizneset anëtare të CCIT, por jo vetëm. Çdo SME ambicioze me dëshira për t’u rritur dhe ndërkombëtarizuar mund të përfitonte informacione dhe shërbime shumë të vlefshme gjatë pjesëmarrjes në këto workshope. Synimi kryesor i tyre…