Trajnim “Tatimi mbi Vlerën e Shtuar në Republikën e Shqipërisë TVSH”, 19-20 Tetor

Objektivi ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Zbatimin e Ligjit mbi TVSH ne kuadrin e Fiskalizimit. Lidhja e tyre e drejteperdrejte e Fiskalizimit dhe TVSH.. Zbatimi në praktikë i lidhur me problematikat që hasin më shpesh bizneset në aktivitetin e tyre.   Përshkrimi i Programit Programi do të mbështetet në ligjin nr. 92/2014, date 24.07.2014 per Tatimin mbi Vleren e Shtuar…

Trajnim “Për faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit”, 14-15 Shtator

Objektivi Zbatimi i fiskalizimit (mënyrës së faturimit ) në veprimtaritë ekonomike të ushtruara në Republikën e Shqipërisë, konkretizuar me shembuj konkretë. Përshkrimi i Programit   Ky program trajnimi përmban informacion të detajuar në lidhje me procesin e Fiskalizimit, hapat dhe procedurën që duhet të ndjekin tatimpaguesit të cilët kanë detyrim lëshimin e Faturës. Do të…