DhTIT në kuadër të prezantimit dhe informimit mbi shërbimet EEN-Albania, zhvilloi takimin 𝐃𝐨𝐨𝐫 𝐭𝐨 𝐃𝐨𝐨𝐫 𝐧ë 𝐚𝐦𝐛𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞𝐭 𝐞 𝐛𝐢𝐳𝐧𝐞𝐬𝐢𝐭 Alba Adriatico 𝟎𝟏3 𝐬𝐡𝐩𝐤, 𝐧ë Vlorë

𝐊𝐨𝐦𝐩𝐚𝐧𝐢𝐚 Alba Adriatico  𝟎𝟏3 𝐬𝐡𝐩𝐤 – 𝐏ë𝐫𝐟𝐢𝐭𝐮𝐞𝐬 𝐢 𝐅𝐨𝐧𝐝𝐢𝐭 𝐭ë 𝐊𝐨𝐧𝐤𝐮𝐫𝐫𝐮𝐞𝐬𝐡𝐦ë𝐫𝐢𝐬ë   DhTIT në kuadër të prezantimit dhe informimit mbi shërbimet EEN-Albania, zhvilloi takimin 𝐃𝐨𝐨𝐫 𝐭𝐨 𝐃𝐨𝐨𝐫 𝐧ë 𝐚𝐦𝐛𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞𝐭 𝐞 𝐛𝐢𝐳𝐧𝐞𝐬𝐢𝐭 Alba Adriatico  𝟎𝟏3 𝐬𝐡𝐩𝐤, 𝐧ë Vlorë. “Alb-Adriatico 2013” sh.p.k është një fermë akuakulturë e themeluar në 17 Prill 2013. Objekti i veprimtarisë së shoqërisë…