Takimi i Dytë i Komitetit Drejtues: Diskutimi dhe Miratimi i Dokumenteve të Brendshme. Projekti USIA

CCIT mori pjesë në takimin e dytë të Komitetit Drejtues/PSC i cili u organizua në Platformën Zoom nga (Qendra Mesdhetare – Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë (UMSH) si udhëheqës i projektit dhe SCiDEV dhe me pjesëmarrjen e 11 anëtarëve të tjerë partnerë të këtij projekti. Tema kryesore e këtij takimi ishte Diskutimi dhe Miratimi i Dokumenteve…

Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet kompanisë Kroate HUKI dhe asaj Shqiptare LDA

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë në kuadër të projektit EEN ofron tashmë shërbime falas ndaj biznesit për një portofol/gamë të caktuar shërbimesh, që konsiderohen shërbime bazë. Këto shërbime përfshijnë të gjithë sektorët ekonomikë, sidomos ata që kërkojnë tregje ndërkombëtare për tu rritur dhe konsoliduar. Portofoli i shërbimeve përfshin dhënien e informacionit për biznesin, si…

Tryezë e rrumbullakët shqiptaro-kineze për tregtimin e prodhimeve bujqësore

Paraditen e së mërkurës, datë 7 prill 2021, u zhvillua konferenca “online” me temë “Urat e partneritetit dhe mundësitë për promovimin e tregtisë në fushën e bujqësisë midis Shqipërisë dhe Kinës”. Në fjalën e hapjes, ambasadori kinez në Tiranë, Zhou Ding, theksoi se bazuar në parimin tradicional të miqësisë bashkëpunimi ekonomiko-tregtar midis dy vendeve tona…