Njoftim i rëndësishëm për lëvizjet në Poloni. Si mund të kalohet në pikat kufitare për ata që kanë marrëdhënie biznesi

  Pala polake, nëpërmjet Ambasadës sonë në Poloni, informon se, duke filluar nga 3 dhjetori 2020, ka hyrë në fuqi Rregullorja e ndryshuar e Ministrit të Brendshëm dhe Administratës të 13 Marsit 2020 mbi pezullimin ose kufizimin e përkohshëm të trafikut kufitar në pika të caktuara të kalimit kufitar (Gazeta e Ligjeve, pika 435, e…