Ligji i shoqërive tregtare, biznesi të përcjellë mendimin e vet për përmirësimin e tij

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë në cilësinë e anëtarit të grupit të punës të ngritur me urdhër nr.9, date 20.01.2021 nga Ministria e Financës dhe Ekonomisë për rishikimin e legjislacionit ekzistues të shoqërive tregtare kërkon nga sipërmarrja të shprehë mendimet e saj në mënyrë që të kemi një përmirësim të duhur ligjor Me qëllim…

Tarifa të reja për eksportin e produkteve nga Rusia. Gruri, elbi dhe misri, cilat janë taksat e reja që duhen paguar

Qeveria Ruse, me Vendimin N. 33 të dt. 23 janar 2021 “Mbi ndryshimet në normat e taksave doganore të eksportit për mallrat e eksportit nga Federata Ruse”, firmosur nga Kryeministri Mishustin, ka vendosur tarifa të reja për eksportin e disa produkteve nga Rusia, jashtë zonës së Bashkimit Doganor. Këtu përfshihen dhe tarifat e reja për…