KODI I PUNËS

Data: 30 Qershor-1 Korrik 2020 Orari : 16:00 – 20:00 Pjesëmarrësit të jenë të aftë që në përfundim të trajnimit të kuptojnë dhe perdorin ne punen e tyre: Ndërtimin e legjislacionit të punës, pjeset perberese te tij, te drejtat dhe detyrimet e paleve ne nje marredhenie pune, sanksionet ligjore te parashikuara ne rast te shkeljes…

Kërkesë për pjesëmarrje të kompanive detare në Shqipëri në seminarin on line të projektit Econautinet

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë si pjesë e projektit Econautinet ju bën thirrje kompanive shqiptare që operojnë në sektorin e Nautikës të bëhen pjesë e seminarit online që zhvillohet për t’ju ardhur në ndihmë kompanive që operojnë në këtë fushë. Po çfarë është projekti dhe ky synojmë të mbërrijmë? Projekti Econautinet kryhet nën Programin…

Mbyllet panairi tregtar post Covid 19 “Shpresë dhe Besim për biznesin Shqiptar”

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë, në bashkëpunim me Bashkinë Tiranë, organizuan panairin tregtar “Shpresë dhe Besim për biznesin Shqiptar”, nga data 10-14 qershor 2020, në sheshin Skëndërbej. Në këtë panair bizneset patën mundësi të promovojnë dhe të shesin produktet e tyre për konsumatorin shqiptar duke ofruar gjithashtu argëtim dhe atmosferë festive për çdo moshë.…