Analiza financiare në biznes

Datat: 4-5 Mars 2020 Ora: 09:30-13:30 Objektivat e ketij trajnimi: 1. Dhenia e njohurive baze ne fushen e analizes se pasqyrave financiare. 2. Aftesimi i te trainuarve per te kuptuar si teknikat e analizes se pasqyrave financiare dhe dhenien e ekspertizes per t’i vene ne zbatim keto teknika. 3. Aftesimi i tyre per te perceptuar mundesite e…

Sipërmarrja në drejtim të kolapsit!!!! Kurajo për të vepruar sa jemi në kohë????

                                                                                                   Tiranë, 03.04.2020 Drejtuar:        Shkëlqesisë së Tij Zotit Edi Rama                         Kryeministër i Republikës së Shqipërisë Zonjës Anila Denaj Ministër i Financave dhe Ekonomisë në Republikën e Shqipërisë Zotit Arben Ahmetaj Ministër i Shtetit për Rindërtimin Zotit Eduard Shalsi Ministër i Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes           Nga:                Përfaqësitë e sipërmarrjes private në Republikën…