DEKLARATA E PERBASHKET 2 Prill 2020

Krerët e ICC1) dhe OBT bëjnë thirrje për veprim më të madh mbi tregtinë për të siguruar një përgjigje efektive ndaj pandemisë COVID-19 dhe shpallin tryezën e rrumbullakët virtuale të biznesit për të ofruar këshilla konkrete për qeveritë. Ne jemi të trishtuar thellësisht nga vuajtjet dhe humbja e jetës që pandemia COVID-19 po shkakton në…