Planifikimi Strategjik Financiar

Datat: 16-17 Tetor 2019 Ora: 09:30-13:30 OBJEKTIVI Objektivi i këtij programi trajnimi është trajtimi i koncepteve dhe parimeve të financave korporative në mënyrë interaktive. Shembuj diskutimi do të jenë pjesë e programit për të nxitur angazhimin aktiv të pjesëmarrësve në situata në planifikimit strategjik financiar. PERSHKRIMI I PROGRAMIT Programi do të mbështetet në praktikat më…