Menaxhimi i Burimeve Njerezore

Kurs  6 mujor  (Shtator 2019-Shkurt 2020) Seminare/ trajnim në punë një herë në muaj, e premtja e trete e cdo muaji, ora 09.00-17.00 Dhoma e Tregetise dhe Industrise Tiranë OBJEKTIVAT  DHE CFARË DO TRAJNOHET? Moduli “Menaxhimi i Burimeve Njerëzore – Tema të lidhura me efektivitetin dhe njerezit në biznes “është nje 20 oresh ne muaj (8-orësh…

Change Management for Change Agents

24-25 September 2019 David Turner, Lincoln Center 09:30-13:30 Description: Business success requires that all employees adapt to frequent changes, new competitors, new technologies, government regulations, new employees, and more. This program is designed for the employees who regularly implement change initiatives who are called “Change Agents.” The model we use helps equip change agents to…