Rekrutimi e seleksionimi i punonjësve

Data: 18 Tetor  2019 Ora: 09:00-17:00 Objektivat  dhe cfarë do trajnohet? Moduli “REKRUTIMI si pjesë strategjike e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore “– Tema të lidhura me efektivitetin dhe njerezit në biznes “është nje 12-orësh interaktivitet grupi ne forma pune të leksionit alternativ, konsultës së drejtpërdrejtë personale, (vete)testimit online dhe te drejtperdrejte gjate trajnimit; punës në…