SHITJA NEPERMJET EKIPIT

Data : 18-19 Qershor Ora : 09:30-13:30 OBJEKTIVI Te udhezoje pjesemarresit te fokusohen ne maksimizimin e aftesive te grupeve te tyre qe te arrijne rezultate te kenaqshme. PËRSHKRIMI I PROGRAMIT Ky program fokusohet ne ndarjen e keshillave praktike dhe taktikave te ndryshme qe mund te ndihmojne menaxheret e shitjeve te krijojne dhe menaxhojne ekipe te…